Magyarországi egyházak Ökumenikus Tanácsa

...hogy mindnyájan egyek legyenek Jn 17,21

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
E-mail Nyomtatás


MEÖT Székház


 
E-mail Nyomtatás

M E G H Í V ÓKedves Testvérek!

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottsága konferenciát szervez Elvándorlás és migráció a 21. században címmel, 2016. május 26. csütörtök 13-17 óra között a MEÖT Székház (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.).

Ha konferenciánk felkeltette érdeklődését, tisztelettel kérjük jelezze részvételi szándékát.

Jelentkezni az alábbi linken keresztül lehetséges:  
https://docs.google.com/forms/d/1uxnIY_knbXdZNMrpO49tDP1w3_UWIoy-RuRW79jmUhc/viewform


Szeretettel hívjuk és várjuk konferenciánkra!


Őszinte tisztelettel,

Dr. Fischl Vilmos
főtitkár

Program letöltése

Plakát letöltése

 
E-mail Nyomtatás

Húsvéti üzenet

MEÖT-MKPK 2016. húsvét

Húsvét örömében együtt zeng az egyház népének éneke, mert Jézus feltámadásával győzött a halálon az élet, s eljött az új reménység hajnala!

Húsvét örömében megújul az egyház népének élete. Elmúlik mindaz, ami holt cselekedetként a megszokotthoz való görcsös ragaszkodást mutatta és megfontoltan teszi mérlegre az újat, amit még csak sejt, hogy mit is hozhat.

Húsvét örömében megelevenedik a gondolkodás. Mederbe kerül az érzelem. Frissé válik a szeretet. Éled a felelősség az egyházért, a hazáért a jövőért!
Húsvét örömében megújul az Istennek való szolgálat. Ez a szolgálat elsősorban az Istennek való feltétlen engedelmességben élő szolgálat. Sőt az egyház friss, mai jelenlétét jelenti lelkiszellemi-etikai építésként, ami feltétlen előremutató a mai istennélküli, de magát humánusnak nevező világunkban, melyből egyre inkább hiányzik a józanság, a megfontoltság, az előremutatás, a felelős gondolkodás, az igazi megbékélésre törekvés és a rend fenntartása, formálása.

Húsvét örömében derüljön ki egyre nyíltabban, hogy Isten irányítja a keresztény világot. Ha Jézus ugyanis nagypéntek után továbbra is a sírban marad, vele együtt már régen elporladt volna mindaz, ami az embervilágot megeleveníthetné. Győzött volna a látszat, ami mindenkit megtéveszthet. Uralkodhatna nyugodtan a pénz, de az igazi irgalom, a segítség, az emberség, a szolgálat pedig egyre inkább csak délibáb lehetne!

Húsvét 20l6-ban is az ősi bizonyságtételt hirdeti: Az Úr feltámadt! Mégis ez a hír az egyház népe örömének forrása az idén is. S húsvét örömében szeressük hát még jobban egyházunkat, ragaszkodjunk hazánkhoz és honfitársainkhoz. Húsvét öröme őrizzen meg bennünket józanul, az élet és az élet Ura szeretetében.

Isten adja ezt az örömöt egyháza népének. Ezzel az ajándékkal ünnepelhetjük méltón húsvétot. Ezt az örömet szeretnénk megosztani nem hívő  testvéreinkkel is.

Zengjen hát húsvét örömében az egyház népe ajkán a hálaének, mert az Úr, feltámadt! Valóban feltámadt!


Húsvét, 2016.

Dr. Veres András s.k.
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Steinbach József s.k.
elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos s.k.
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:


Dr. Szabó István s.k.
református püspök, a zsinat lelkészi elnöke

Gáncs Péter s.k.
evangélikus elnök-püspök

Papp János s.k.
baptista egyházelnök

Pataky Albert s.k.
pünkösdi egyházelnök

Csernák István s.k.
metodista szuperintendens

Dr. Frank Hegedűs s.k.
anglikán káplán

Arszeniosz Kardamákisz metropolita s.k.
Magyarországi Orthodox Exarchátus

Tyihon Podolszki püspök s.k.
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje

Siluan Manuila püspök s.k.
Magyarországi Román Ortodox Egyház

Pantelic Lukijan püspök s.k.
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Kirkov Vladimir elnök s.k.
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

 
E-mail Nyomtatás

Megkezdődött az ökumenikus imahét

Ünnepi istentisztelettel megkezdődött a keresztények egységéért tartott ökumenikus imahét vasárnap este Budapesten. A Deák téri evangélikus templomban megtartott szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Bogárdi Szabó István református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vezette.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) rendezvényén Erdő Péter úgy fogalmazott: "nekünk keresztényeknek közösen is tanúságot kell tenni Krisztusról. (.) A világnak szüksége van arra, hogy egyek legyünk. Így akar Isten általunk könyörülni a világon."

A bíboros a felolvasott evangélium mondatát - "Ti vagytok a föld sója" - és az imahét egyik jelképéül is választott só szimbolikáját magyarázva elmondta: Jézus hallgatóinak számára a só a bölcsesség jelképe volt. A só, mint a bölcsesség jelképe, arra utal, hogy Jézus a saját tanítványainak megadta a tanítást, és ez a legnagyobb bölcsesség. Ez igazítja el az embert az életben: sóként kell jelen lenni a világban, és segíteni, hogy Jézus "mindenkit eligazító bölcsessége eljusson az emberekhez", és "ízt, értelmet adjon mindenki életének".

Erdő Péter kitért arra is, hogy a sónak van egy másik, nagyon erőteljes jelentése: az a szerepe, hogy megóv a romlástól. Jézus korában ugyanis sóval konzerválták az élelmiszereket, a só tehát a rothadástól, a pusztulástól óvott.


MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Jézus mondata, "Ti vagytok a föld sója", azt jelenti, hogy "Krisztus tanítványainak kell lenniük azoknak, akik kedvéért Isten megkegyelmez a világnak, akik megóvják a világot attól, hogy Isten szemében haszontalannak tűnjék". Ez a mondat ugyanakkor "borzalmas felelősséget is jelent" - figyelmeztetett a bíboros. "Olyan életet kell élnünk, hogy rajtunk ismerje fel Isten a világban jelenlévő Krisztust, és ezért szeretettel nézzen a világra, és megkegyelmezzen annak".

"Nekünk magunknak nem szabad kritikátlanul a világhoz hasonulnunk, hanem "Krisztushoz kell egyre jobban hasonlítanunk, hogy mi adhassuk meg - az ő erejéből - azt, ami a világot megőrzi a pusztulástól, és megtartja az üdvösség felé vezető úton" - fogalmazott Erdő Péter.

Bogárdi Szabó István arról beszélt: a világ nyomorúságai elrejtik előlünk a teremtés "csodálatos dicsőségét". Az elmúlt hónapok, évek eseményei tanácstalanná, védtelenné tesznek, és olykor megrendítik szilárd belső hitünket is.

A keresztyének üldözése szerte a világon kétségeket támaszt "magunkban, imáink hathatósságában", és a mai nyugat-európai civilizáció "gúnyos cinizmusa" sokakat önfeladásra csábít. De Péter apostol szavai: "ti azonban választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet vagytok", "nagy és erős buzdítást jelentenek", hogy "legyünk bizonyságtevői, hirdetői, evangélistái az Isten és az isteni irgalmasság nagy dolgainak" - fogalmazott a református püspök.

Az ökumenikus imahét idei bibliai mottója Péter első levelében található: "Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!" Az idei imahét anyagát a lett ökumenikus csoport készítette, az ő kérésük alapján az imahét jelképei idén a Biblia, a gyertya és a só. A szertartás kezdetén e szimbólumokat a három történelmi keresztény egyház főpásztorai vitték be a templomba és helyezték el az oltár előtt.

A liturgiai szolgálatban részt vett Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke és a MEÖT tagegyházainak vezetői.

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, azon először csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és kizárólag az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Ma már szerte a világon és Magyarország szinte minden településén ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket, és imádkoznak a Krisztusban hívők egységéért az imahét idején a különböző felekezetű gyülekezetek.

Evangélikus-katolikus párbeszéd-dokumentum jelent meg A szembenállástól a közösségig címmel

A szembenállástól a közösségig címmel megjelent magyarul a reformáció 500. évfordulójára készített evangélikus-római katolikus párbeszéd-dokumentum. A kötetet az ökumenikus imahét megnyitója előtt mutatták be vasárnap, Budapesten.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a kötet bemutatóján hangsúlyozta: a könyv tanúságot tesz arról a folyamatról, amely megindult az evangélikus és a katolikus egyház között, és immár komoly eredményeket tud felmutatni. A bíboros kiemelte: nem elég egymás megismerésére, az egységre is törekedni kell, hiszen ezt a feladatot "magától Krisztustól kaptuk".

A dokumentum magyar fordításához írt előszavában a bíboros úgy fogalmaz: "amilyen gyorsan végbemehet a kapcsolatok megszűnése, oly kitartó munkát jelent a kiengesztelődés előmozdítása Krisztus egy és egyetlen egyházában". "Az elmúlt öt évszázad egyházi történelmének megismerése egyúttal feltétele is az őszinte kapcsolatoknak és a testvérek közötti párbeszédnek" - tette hozzá Erdő Péter.

Fabiny Tamás püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának elnöke köszöntőjében kiemelte: reményei szerint a reformáció 500. évfordulója 2017. október 31-én csak a kezdete lesz egy folyamatnak. Folytatni kell azt a párbeszédet, amelyet 450 évvel ezelőtt kezdett el a Vatikán és a Lutheránus Világszövetség - nyomatékosította.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, aki szintén előszót fűzött a kötethez, nagy előrelépésnek nevezte, hogy "a felek készek kritikusan és önkritikusan áttekinteni a reformáció eseményeit és benne Luther Márton működését". Az őszinte dialógus mindkét egyház tagjait arra ösztönzi, hogy gondolják végig, és ahol szükséges, vizsgálják felül az egymásról kialakított képet és a másikhoz való viszonyulásukat - írta.

Forrás: http://www.hirado.hu/

 

 
E-mail Nyomtatás

Megkezdődött az ökumenikus imahét


Budapest – Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a keresztények egységéért tartott ökumenikus imahét vasárnap este Budapesten. A Deák téri evangélikus templomban megtartott szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Bogárdi Szabó István református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vezette. 

     

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) rendezvényén Erdő Péter úgy fogalmazott: „nekünk keresztényeknek közösen is tanúságot kell tenni Krisztusról. (.) A világnak szüksége van arra, hogy egyek legyünk. Így akar Isten általunk könyörülni a világon.”
A bíboros a felolvasott evangélium mondatát - „Ti vagytok a föld sója” - és az imahét egyik jelképéül is választott só szimbolikáját magyarázva elmondta: Jézus hallgatóinak számára a só a bölcsesség jelképe volt. A só, mint a bölcsesség jelképe, arra utal, hogy Jézus a saját tanítványainak megadta a tanítást, és ez a legnagyobb bölcsesség. Ez igazítja el az embert az életben: sóként kell jelen lenni a világban, és segíteni, hogy Jézus „mindenkit eligazító bölcsessége eljusson az emberekhez”, és „ízt, értelmet adjon mindenki életének”.
Erdő Péter kitért arra is, hogy a sónak van egy másik, nagyon erőteljes jelentése: az a szerepe, hogy megóv a romlástól. Jézus korában ugyanis sóval konzerválták az élelmiszereket, a só tehát a rothadástól, a pusztulástól óvott.
Jézus mondata, „Ti vagytok a föld sója”, azt jelenti, hogy „Krisztus tanítványainak kell lenniük azoknak, akik kedvéért Isten megkegyelmez a világnak, akik megóvják a világot attól, hogy Isten szemében haszontalannak tűnjék”.
Ez a mondat ugyanakkor „borzalmas felelősséget is jelent” - figyelmeztetett a bíboros. „Olyan életet kell élnünk, hogy rajtunk ismerje fel Isten a világban jelenlévő Krisztust, és ezért szeretettel nézzen a világra, és megkegyelmezzen annak”.

„Nekünk magunknak nem szabad kritikátlanul a világhoz hasonulnunk, hanem Krisztushoz kell egyre jobban hasonlítanunk, hogy mi adhassuk meg - az ő erejéből - azt, ami a világot megőrzi a pusztulástól, és megtartja az üdvösség felé vezető úton” - fogalmazott Erdő Péter.
Bogárdi Szabó István arról beszélt: a világ nyomorúságai elrejtik előlünk a teremtés „csodálatos dicsőségét”. Az elmúlt hónapok, évek eseményei tanácstalanná, védtelenné tesznek, és olykor megrendítik szilárd belső hitünket is.
„A keresztyének üldözése szerte a világon kétségeket támaszt magunkban, imáink hathatósságában”, és a mai nyugat-európai civilizáció „gúnyos cinizmusa” sokakat önfeladásra csábít. De Péter apostol szavai: „ti azonban választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet vagytok”, „nagy és erős buzdítást jelentenek”, hogy „legyünk bizonyságtevői, hirdetői, evangélistái az Isten és az isteni irgalmasság nagy dolgainak” - fogalmazott a református püspök.
Az ökumenikus imahét idei bibliai mottója Péter első levelében található: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

Az idei imahét anyagát a lett ökumenikus csoport készítette, az ő kérésük alapján az imahét jelképei idén a Biblia, a gyertya és a só. A szertartás kezdetén e szimbólumokat a három történelmi keresztény egyház főpásztorai vitték be a templomba és helyezték el az oltár előtt.
A liturgiai szolgálatban részt vett Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke, valamint Fischl Vilmos MEÖT főtitkár és a MEÖT tagegyházainak vezetői, Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita, Fabiny Tamás evangélikus püspök, Papp János baptista egyházelnök, a MEÖT alelnöke, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, Csernák István metodista szuperintendens, Khaled László metodista szuperintendens jelölt, Frank Hegedűs anglikán esperes, Kalota József orthodox érseki vikárius, a MEÖT alelnöke, Szvajtoszlav Bulah ortodox diakónus, Magyar Márius ortodox esperes, Voiszlav Gality ortodox püspöki helynök, Jancsev Tancso ortodox protoierej és Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, a Johannita Lovagrend káplánja.
Az imahéten zenei szolgálatot végzett a Lutheránia Ének- és Zenekar, dr. Kamp Salamon karvezető irányításával valamint orgonált Finta Gergely orgonaművész, kántor.
Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, azon először csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és kizárólag az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Ma már szerte a világon és Magyarország szinte minden településén ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket, és imádkoznak a Krisztusban hívők egységéért az imahét idején a különböző felekezetű gyülekezetek.


   


   


 

Forrás: www.evangelikus.hu

 
E-mail Nyomtatás

Ökumenikus imahétA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2016. január 17. és 24. között újra imahetet hirdet a Krisztus-hívők egységéért.

A 2016-ös imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki, mottója  „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1 Pt 2,9). A magyar nyelvű segédanyag – liturgiai javaslatokkal, imádságokkal –letölthető honlapunkról.

Az Ökumenikus Imahét országos nyitóistentisztelete 2016. Január 17.-án, vasárnap 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. Szent beszédet mond Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek és igét hirdet Dr. Szabó István református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. Az ökumenikus istentiszteleten a MEÖT tagegyházak vezetői szolgálnak a liturgiában. Mindenkit szeretettel várunk!

Steinbach József elnök
Dr. Fischl Vilmos főtitkár


Imahét

A Krisztus-hívők egységéért
2016. január 17-24.


Letölthető füzet


LITURGIA LETÖLTÉSE

MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

 


Oldal 1 / 9

Eseménynaptár

Utolsó hónap Május 2016 Következő hónap
V H K Sz Cs P Sz
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Névnap

Ma 2016. május 26., csütörtök, Fülöp és Evelin napja van. Holnap Hella napja lesz.

Online felhasználók

Oldalainkat 138 vendég böngészi