• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

Bizottsági ülés


A magyarországi zsidó irányzatok bemutatása


A MEÖT Vallásközi Dialógus Bizottsága 2022. május 23-án 1100 órakor tartotta soron következő ülését az Ökumenikus Tanács első emeleti tanácstermében. A zárkörű előadás vendége Dr. Róna Tamás főrabbi volt, aki A magyarországi zsidó irányzatok bemutatása címmel tartott egy rendkívül érdekfeszítő előadást. A jelenléti előadás mellett online is volt lehetőség bekapcsolódni az alkalomba, azok számára, akik ezt kérték. A főrabbi életpályáját Dr. Fischl Vilmos főtitkár úr mutatta be. Ezután Prof. Dr. Szentpétery Péter, a Bizottság elnöke köszöntötte őt.

Az előadás a sajátos magyarországi helyzetet mutatta be, elkezdve a kezdetektől, a honfoglalástól napjainkig. A nagyívű előadás különösen kitért a 19. századi saját magyar irányzatokra (neológ, ortodox és ante statusquo), majd végig vitte azok tovább élését a mai napig, rámutatva arra, hogy a rendszerváltás után milyen újabb irányzatok jelentek meg a hazai palettán. Főrabbi úr őszintén beszélt a zsidóságon mint valláson belüli irányzatok közti helyzetről, kiemelte a zsidó-keresztyén párbeszéd fontosságát, a megújulás szükségességét, amelyet a cikk írója is rendkívül fontosnak tart minden vallásra nézve.

A beszélgetés végén kérdésekre került sor. Kovács Ábrahám, Pataky Albert és Mészáros Kálmán részéről elhangzott komoly kérdésekre szép és szabatos válaszokat kaptunk. A válaszokból a hazai vallását gyakorló zsidóság számát, hitéletét és tevékenységeit még jobban láthatták és érthették a bizottság evangélikus, református, baptista és pünkösdi tagjai. Az ülés végén a bizottság elnöke az Örökkévaló áldását kívánta a főrabbi úr életére és munkásságára.


Prof. Dr. Kovács Ábrahám
egyetemi tanár, bizottsági tag

 

 

Joomla templates by a4joomla