• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

Megtartották a Reformációi Moziestet


Szöveg: Fischl Vilmos


Budapest – A MEÖT 2020. október. 18-án vasárnap a Reformációi Gálaest helyett – a pandémiára való tekintettel – Reformációi Moziestet tartott. Dr. Fischl Vilmos főtitkár üdvözlő beszédében kiemelte, hogy a Reformáció 503. évfordulója alkalmából újra fölvetődik a kérdés: mit kezdjünk ma a reformációval?

 

Október a reformáció hónapja 2020

Változás!

A pandémiára való tekintettel a Gálaest helyett szűk körű Moziestet tartunk az Urániában.

A vetítés 16 órakor kezdődik, a részvétel külön regisztrációhoz kötött.

 

 Letölthető dokumentumok 2020

 

 

Úton a kegyelmes Istenhez –
Elkezdődött az Október a reformáció hónapja programsorozat

Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Budapest – Ünnepi zenés istentisztelet keretében nyitották meg a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot a budapesti Kálvin téri református templomban, október 1-jén. Az alkalmon igét hirdetett Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke.

 

Október elsején megnyitottuk a reformáció hónapját!

Marosi Nagy Lajos, az „Október a Reformáció Hónapja” MEÖT bizottság tagjának beszámolója


„Áldás, békesség; Erős vár a mi Istenünk; Az Úr áldja meg!”

Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a reformáció hónapja, amelyben a protestáns egyházak vezetői, kórusai és gyülekezeti tagjai ismét találkoztak. Október elsején ünnepi fényben várta a testvéreket a Kálvin téri református templom. Az aranyozott kupola fényesen zengte vissza a kórusok énekét és az orgona hangját. A koronavírus-járvány miatt a korábbi években tapasztalt nagy létszámú gyülekezet most óvatosabb volt, így az előírásoknak megfelelően minden második padsorban ülhettek csak a különböző felekezetekből érkező testvérek.

Ökumenikus megemlékezést tartottak a Reformáció parkbanBudapest – A budapesti Reformáció parkban tartották a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében meghirdetett Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozat zárórendezvényét október 31-én.

 

A protestáns felekezetek részvételével tartott megemlékezésen Fischl Vilmos köszöntötte a jelenlévőket. A MEÖT főtitkára beszédében kiemelte, hogy a reformáció nem ötszáz éve megtörtént és azóta lezárt esemény, hanem ma is aktuális, jelen idejű valóság. Az evangélikus lelkész beszédében elmondta: a reformáció nem csak az egyház megújulását jelentette, hanem hatással volt a művészetre, oktatásra és az anyanyelvre is.

 

Az ünnepségen imádságot mondott Pataky Albert, a Magyarországi Pünkösdi Egyház elnöke. Túrmezei Erzsébet Nem tehetett másként című versét a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 12. osztályos tanulója szavalta.

 

„Szolgálatomnak egyik sarokköve, hogy meg kell erősíteni azok szerepét egyházainkban, akik úgy kapnak vezetői elhívást, ajándékokat és szolgálatot, hogy közben a polgári élet mindennapjaiban is megállják a helyüket” – fogalmazott Pásztor Zoltán. A metodista egyház laikus vezetője ünnepi beszédében a sokakra, így Luther Márton, Augustinus, Kálvin János vagy John Wesley életére is nagy hatást tett Római levelet idézve kifejtette, hogy ez a páli gondolat „olyan csomópont az Újszövetségben, ahol a teológia rendszere a mindennapok gyakorlatával találkozik.” E gondolat mentén, egyben a jelenre reflektálva Pásztor Zoltán elmondta: „Vajon a teológiai rendszerünk, a tanításunk találkozik-e a mindennapi életünk, életszentségünk gyakorlatával? Hogyan jelenik meg a kegyelem, a józanság, a hit; hogy válik valósággá Krisztus egyedülisége, mindenhatósága és szeretete a családi életünkben; az Istent dicsőítő alkotás a munkahelyi világunkban; az irgalom és a másikat különbnek tartó józan gondolkodás a közéletünkben?”

 

A reformációi négy sola – egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit – és az ehhez kapcsolódó egyedül Istené a dicsőség kapcsán Pásztor Zoltán ismertette, hogy Justo L. González amerikai metodista lelkész mindezt a sola caritas, vagyis egyedül a szolgáló szeretet felszólítással egészítette ki. A metodista laikus vezető kifejtette, hogy országunkban is sok a nélkülöző, akiket keresztényként észre kell vennünk és meg kell segítenünk. A Magyarországi Metodista Egyház laikus elöljárója megállapította, hogy a Krisztus-hitből fakadóan a javak felhalmozása helyett a szociális felelősségvállalás korunk feladata.

 

Az alkalmon közreműködött a Fóti Baptista Fúvóskar. Az ünnepség végén a jelenlévő protestáns felekezetek lelkészei áldást mondtak, valamint egy-egy virágot helyeztek el a reformációi emlékmű talapzatánál. Egyházunk részéről a MEÖT főtitkárán túl áldást mondtak a fasori gyülekezet lelkészei, Aradi György és Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin.

 

Szöveg és fotó: Galambos Ádám 

Forrás: https://www.evangelikus.hu/

 

 

Reformációi Megemlékezés 2019.10.31.

Plakát letöltése:pdf  

 

„Legyünk hordozó, kitartó és egyetértő egyház!” – Reformációi ökumenikus istentisztelet

 

Budapest – A reformáció hónapja programsorozat keretében, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében a budapesti Wesselényi utcai baptista imaházban tartottak ökumenikus hálaadó istentiszteletet október 27-én.


„A reformáció ünnepe arra emlékeztet, hogy ha Isten népe rossz irányba kanyarodik, Isten akkor is gondoskodik arról, hogy legyenek olyan emberek, akik keresik az »életet« és megtalálják azt” – fogalmazott köszöntő beszédében Kübler János. A baptista lelkipásztor a reformáció jelen idejű kihívásával kapcsolatban elmondta, hogy annak üzenetére ma is felelősséggel kell tekinteni. „Mindig ragaszkodjunk az igéhez, Isten szeretetéhez! Őrizzük meg azt a szeretetközösséget, melyet Isten munkál a Szentlélek által!” – hangsúlyozta Kübler.

 

„Köszönjük, hogy az ige hozott életet a mi életünkbe” – fogalmazott hálaadó imádságában Pataky Albert. A Magyarországi Pünkösdi Egyház elnöke hozzátette: „A reformáció ne csak egy emlék legyen, hanem naponkénti valóság!”

 

Az ünnepi istentisztelet igehirdetési alapigéjét (Róm 15, 1-6) Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke olvasta fel.
Az igehirdetés szolgálatát Khaled A. László végezte. A Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense a Római levéllel kapcsolatban kiemelte, hogy ez a szentírási könyv többek között Augustinust az életváltozás felé, Luther Mártont a kegyelem felfedezésére és megértésére hívta, John Wesley pedig e páli levél által értette meg, hogy Jézus milyen változást tud hozni az ember szívébe. A szuperintendens a reformációi négy sola – egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit – kapcsán kiemelte: a ma emberének is erre kell tekintenie, ha jövőt akar.”

 

Khaled A. László a páli levél alapján kiemelte: „Legyünk hordozó, kitartó és egyetértő egyház!” Az igehirdető hangsúlyozta, hogy Isten útjáról ma is könnyű letérni, ugyanakkor vannak előttünk példák, akik a nehézségek, akár az üldöztetés ellenére is a jézusi utat követték. E tekintetben a szuperintendens példaként említette a Budakeszin épülő evangélikus templomot, melynek tartóoszlopain keresztény mártírok nevei lesznek olvashatóak. Wolfhart Pannenberg evangélikus teológus megállapítására hivatkozva – „Hasadt világban élünk, gondoskodásra szorulunk.” – Khaled megállapította: „A világ hasadtsága közben az isteni beavatkozásra, gondoskodásra van szükségünk, hogy életet tudjunk építeni.” Ezért ne önmagunkra vagy homokra építsünk, hanem lássuk meg Jézus életén keresztül, hogy az Úr akaratát elfogadva tudjuk jó alapra helyezni életünket – állapította meg az igehirdető. Khaled A. László beszédében kitért a keresztény egységre, hangsúlyozva, hogy Istennek nem a különbözőség, hanem a Krisztusban való egység megtalálása és megélése a tetsző.

 

A keresztény egység megélhető jeleként a jelenlévők közösen vettek úrvacsorát. Az úrvacsora liturgiáját a jelenlévő felekezetek lelkipásztorainak szolgálatával Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára végezte. Az istentisztelet a felekezetek lelkészeinek áldásmondásaival ért véget. Egyházunk részéről a MEÖT főtitkár és Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin, a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség másodlelkésze áldotta meg a jelenlévőket.

Az ökumenikus istentiszteleten közreműködött Pálúr János orgonaművész, illetve a baptista gyülekezet zenekara is.

 

Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Forrás: https://www.evangelikus.hu/

 

Reformációi Istentisztelet 2019.10.27.

Plakát letöltése: pdf

 

Joomla templates by a4joomla