• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

Október a reformáció hónapja 2020

 Letölthető dokumentumok 2020

 

Ökumenikus megemlékezést tartottak a Reformáció parkbanBudapest – A budapesti Reformáció parkban tartották a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében meghirdetett Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozat zárórendezvényét október 31-én.

 

A protestáns felekezetek részvételével tartott megemlékezésen Fischl Vilmos köszöntötte a jelenlévőket. A MEÖT főtitkára beszédében kiemelte, hogy a reformáció nem ötszáz éve megtörtént és azóta lezárt esemény, hanem ma is aktuális, jelen idejű valóság. Az evangélikus lelkész beszédében elmondta: a reformáció nem csak az egyház megújulását jelentette, hanem hatással volt a művészetre, oktatásra és az anyanyelvre is.

 

Az ünnepségen imádságot mondott Pataky Albert, a Magyarországi Pünkösdi Egyház elnöke. Túrmezei Erzsébet Nem tehetett másként című versét a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 12. osztályos tanulója szavalta.

 

„Szolgálatomnak egyik sarokköve, hogy meg kell erősíteni azok szerepét egyházainkban, akik úgy kapnak vezetői elhívást, ajándékokat és szolgálatot, hogy közben a polgári élet mindennapjaiban is megállják a helyüket” – fogalmazott Pásztor Zoltán. A metodista egyház laikus vezetője ünnepi beszédében a sokakra, így Luther Márton, Augustinus, Kálvin János vagy John Wesley életére is nagy hatást tett Római levelet idézve kifejtette, hogy ez a páli gondolat „olyan csomópont az Újszövetségben, ahol a teológia rendszere a mindennapok gyakorlatával találkozik.” E gondolat mentén, egyben a jelenre reflektálva Pásztor Zoltán elmondta: „Vajon a teológiai rendszerünk, a tanításunk találkozik-e a mindennapi életünk, életszentségünk gyakorlatával? Hogyan jelenik meg a kegyelem, a józanság, a hit; hogy válik valósággá Krisztus egyedülisége, mindenhatósága és szeretete a családi életünkben; az Istent dicsőítő alkotás a munkahelyi világunkban; az irgalom és a másikat különbnek tartó józan gondolkodás a közéletünkben?”

 

A reformációi négy sola – egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit – és az ehhez kapcsolódó egyedül Istené a dicsőség kapcsán Pásztor Zoltán ismertette, hogy Justo L. González amerikai metodista lelkész mindezt a sola caritas, vagyis egyedül a szolgáló szeretet felszólítással egészítette ki. A metodista laikus vezető kifejtette, hogy országunkban is sok a nélkülöző, akiket keresztényként észre kell vennünk és meg kell segítenünk. A Magyarországi Metodista Egyház laikus elöljárója megállapította, hogy a Krisztus-hitből fakadóan a javak felhalmozása helyett a szociális felelősségvállalás korunk feladata.

 

Az alkalmon közreműködött a Fóti Baptista Fúvóskar. Az ünnepség végén a jelenlévő protestáns felekezetek lelkészei áldást mondtak, valamint egy-egy virágot helyeztek el a reformációi emlékmű talapzatánál. Egyházunk részéről a MEÖT főtitkárán túl áldást mondtak a fasori gyülekezet lelkészei, Aradi György és Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin.

 

Szöveg és fotó: Galambos Ádám 

Forrás: https://www.evangelikus.hu/

 

 

Reformációi Megemlékezés 2019.10.31.

Plakát letöltése:pdf  

 

„Legyünk hordozó, kitartó és egyetértő egyház!” – Reformációi ökumenikus istentisztelet

 

Budapest – A reformáció hónapja programsorozat keretében, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében a budapesti Wesselényi utcai baptista imaházban tartottak ökumenikus hálaadó istentiszteletet október 27-én.


„A reformáció ünnepe arra emlékeztet, hogy ha Isten népe rossz irányba kanyarodik, Isten akkor is gondoskodik arról, hogy legyenek olyan emberek, akik keresik az »életet« és megtalálják azt” – fogalmazott köszöntő beszédében Kübler János. A baptista lelkipásztor a reformáció jelen idejű kihívásával kapcsolatban elmondta, hogy annak üzenetére ma is felelősséggel kell tekinteni. „Mindig ragaszkodjunk az igéhez, Isten szeretetéhez! Őrizzük meg azt a szeretetközösséget, melyet Isten munkál a Szentlélek által!” – hangsúlyozta Kübler.

 

„Köszönjük, hogy az ige hozott életet a mi életünkbe” – fogalmazott hálaadó imádságában Pataky Albert. A Magyarországi Pünkösdi Egyház elnöke hozzátette: „A reformáció ne csak egy emlék legyen, hanem naponkénti valóság!”

 

Az ünnepi istentisztelet igehirdetési alapigéjét (Róm 15, 1-6) Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke olvasta fel.
Az igehirdetés szolgálatát Khaled A. László végezte. A Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense a Római levéllel kapcsolatban kiemelte, hogy ez a szentírási könyv többek között Augustinust az életváltozás felé, Luther Mártont a kegyelem felfedezésére és megértésére hívta, John Wesley pedig e páli levél által értette meg, hogy Jézus milyen változást tud hozni az ember szívébe. A szuperintendens a reformációi négy sola – egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit – kapcsán kiemelte: a ma emberének is erre kell tekintenie, ha jövőt akar.”

 

Khaled A. László a páli levél alapján kiemelte: „Legyünk hordozó, kitartó és egyetértő egyház!” Az igehirdető hangsúlyozta, hogy Isten útjáról ma is könnyű letérni, ugyanakkor vannak előttünk példák, akik a nehézségek, akár az üldöztetés ellenére is a jézusi utat követték. E tekintetben a szuperintendens példaként említette a Budakeszin épülő evangélikus templomot, melynek tartóoszlopain keresztény mártírok nevei lesznek olvashatóak. Wolfhart Pannenberg evangélikus teológus megállapítására hivatkozva – „Hasadt világban élünk, gondoskodásra szorulunk.” – Khaled megállapította: „A világ hasadtsága közben az isteni beavatkozásra, gondoskodásra van szükségünk, hogy életet tudjunk építeni.” Ezért ne önmagunkra vagy homokra építsünk, hanem lássuk meg Jézus életén keresztül, hogy az Úr akaratát elfogadva tudjuk jó alapra helyezni életünket – állapította meg az igehirdető. Khaled A. László beszédében kitért a keresztény egységre, hangsúlyozva, hogy Istennek nem a különbözőség, hanem a Krisztusban való egység megtalálása és megélése a tetsző.

 

A keresztény egység megélhető jeleként a jelenlévők közösen vettek úrvacsorát. Az úrvacsora liturgiáját a jelenlévő felekezetek lelkipásztorainak szolgálatával Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára végezte. Az istentisztelet a felekezetek lelkészeinek áldásmondásaival ért véget. Egyházunk részéről a MEÖT főtitkár és Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin, a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség másodlelkésze áldotta meg a jelenlévőket.

Az ökumenikus istentiszteleten közreműködött Pálúr János orgonaművész, illetve a baptista gyülekezet zenekara is.

 

Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Forrás: https://www.evangelikus.hu/

 

Reformációi Istentisztelet 2019.10.27.

Plakát letöltése: pdf

 

 

Egyetértés és érték a fókuszban – A Reformáció Gálaesten jártunk

Szöveg: Kézdi Beáta, fotó: Kalocsai Richárd, videó: MTVA, HÍRTV

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében október 20-án tartották az idei reformációi gálaestet az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A teltházas rendezvényen Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke tartott áhítatot, majd Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mondott köszöntőt. A műsor gerincét a különböző stílusú, örömzenés szolgálatok adták.

A gála nyitásaként a Te benned bíztunk eleitől fogva kezdetű zsoltárt énekelték el az egybegyűltek. Majd a VOX Savarie Ökumenikus Vegyeskar szolgálatát hallgathatta a közönség.

Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke köszöntőjében a reformáció hónapja programsorozat idei igéjét vette alapul. A Rómaiakhoz írott levél 15, 5-ből vett idézet így hangzik: „...a türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek.” Minderre nagy szükség van a mostani polarizált világban – tette hozzá a püspök.

Egyetértés és szolgálat

Steinbach József kiemelte: az egyetértés „felülről kapott” ajándéka mindazoké, akik hisznek benne, hogy Jézus Krisztus megváltotta az emberiséget, és az emberi halandóságra Jézus Krisztus a megoldás. Hozzátette: Isten népe gazdagon megáldott nép, de szolgáló nép is. És „egyetértünk abban is, hogy a megváltás szolgálatra kötelez”, hogy „azért kaptuk az evangéliumot, hogy továbbadjuk azt a világnak” - fogalmazott Steinbach József.

A köszöntőt követően Lakner-Bognár Nóra vezette VOX Savariae kórus Szokolay Sándor Örvendjetek az Úrnak, Gárdonyi Zoltán Szívemnek kőszilája, Felix Mendelssohn-Bartholdy 42. zsoltár 1. tételét, valamint Helmut Walcha Áldjad, én lelkem című művét énekelte.

A zenei szolgálatot követően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott beszédet, melyben a nyugat-európai és a kelet-európai különbséget említette meg a hit és politika szétválasztását illetően.

Gulyás Gergely kiemelte: „Európát a kereszténység kultúrája tette otthonunkká”, a reformáció pedig számtalan területen tett hozzá ehhez. Nemcsak a hitéletet, a teológiát vagy éppen az egyház intézményrendszerét újította meg, de új fejezet nyitott a társadalmi berendezkedésben és a mindennapi élet számtalan területén.

A miniszter hozzátette: a reformációnak fontos szerepe volt abban, hogy újra megszülessen az egyensúly a hit és az értelem viszonyában, újra éles határvonallal választva el a hit és a tudomány kutatásának eszközeit, hogy „mindkét terület a maga igazságaival teljes hitelességgel nyilatkozhasson”.

A HÍR TV VIDEÓJA.

Bizonyságtétel és értékrend

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a közéleti kereszténydemokrácia képviselőinek együtt kell élniük azzal, hogy rajtuk azok is számon kérik a (keresztényi- szerk.) mérce betartását, akik nem fogadják azt el létezőnek, helyesnek vagy követendőnek. A miniszter egyúttal – ahogy már 2016-ban a Kötőszó evangélikus blognak adott interjúban is – megjegyezte: közéleti szereplőként bizonyos helyzetekben fontos a bizonyságtétel, de ha valaki a közélet mindennapjaiban vesz részt Magyarországon, akkor legalább ennyire fontos, hogy a cselekedeteiből látszódjon, miben hisz, vagy hogy van-e bármilyen magasabb rendű érték, amelyet irányadónak tart a mindennapokban. Ha van ilyen értéke, akkor fölösleges naponta hangsúlyoznia hitét, ha pedig nincs, akkor nemcsak felesleges, hanem kifejezetten kontraproduktív is.

A miniszteri beszédet követően Pünkösdi Egyház Zenei Missziójának Égi Szólamok Kórusa fiatalos, keresztény könnyűzenei koncertje következett. Az első rész zárásaként az Erős vár a mi Istenünk kezdetű „evangélikus himnuszt” énekelték az egybegyűltek.

Reményik Sándor és Sztehlo Gábor emlékezete

A gála második részében a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Művészeti Alapiskola diákjai szolgáltak műsorral. Elsőként tíz fiatal tehetséges fiú járt széki legénytáncot.

Majd Grünwald Dávid mondta el Reményik Sándor Kegyelem című versét fuvolakísérettel, illetve Szabó Laura a költő Akarom című alkotását hegedűkísérettel. Mindkét diák értőn, érzőn, szép artikulációval szavalt. Az iskola diákjai egyúttal előadták és rövid jelenettel illusztrálták a Sztehlo Gábor által mentett gyerekek dalát, a szombathelyi műsor zárásaként pedig drámai képsorok vetítése mellett a fiatalok elénekelték a We shall overcome című dalt, a különböző okokból ma is üldözött emberekre emlékeztetve.

Az este folytatásaként Nagy Katalin, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöke átadta a Rát Mátyás-díjat az idei kitüntetettnek, Vitéz Ferenc újságírónak, a Debreceni Hittudományi Egyetem docensének. A laudáció szerint Vitéz Ferenc 1965-ben született Kisvárádán, felsőfokú tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte magyar-francia szakon; 50 önálló kötete jelent meg: verseskötetek, tanulmányok, esszék, irodalmi összeállítások. Ma is szinte naponta publikál a Magyar Hírlapban és saját kulturális, irodalmi lapjában, a Nézőpontban.

A díjátadást követően a Tabulatúra régizene-együttes reformáció korabeli Istent dicsérő énekekben gazdag mini koncertjét hallgatták az egybegyűltek, a gála zárásaként pedig a résztvevők elénekelték a Himnuszt is.

Címkék: Gulyás Gergely - Reformáció Gálaest - Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - MEÖT -

Forrás: https://www.evangelikus.hu/

 

Október a reformáció hónapja

 

Az október a reformáció hónapja anyagai már elérhetőek a meot.hu oldalon, valamint a letölthető dokumentumoknál is megtalálják az októberi programok részletes menetét, melynek központ részét alkotja a Reformáció Gálaest.


2019. október 20., vasárnap 17:00 óra Uránia Nemzeti Filmszínház.

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az október 20-án megrendezésre kerülő Reformáció Gálaesten.

Előadó: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Előadásának címe: A reformáció népeként a hit, az értelem és a kultúra egységében.

A gazdag zenei programot a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Pünkösdi Egyház Zenei Missziójának Égi Szólamok kórusa, és a Tabulatúra régizene-együttes biztosítja. A bemutatkozó iskola a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Művészeti Alapiskola lesz. Köszöntőt mond Steinbach József református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Rát Mátyás-díj átadása - Protestáns Újságírók Szövetsége. A Gálaest házigazdája: Bényi Ildikó.

 

Reformációi Gálaest 2019 – műsorlap: letöltés

 

 

 

Pápai Ökumenikus Misszió Nap

Sok szeretettel várunk mindenkit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs bizottságának missziói napján október 13-án, amely idén Pápán kerül megrendezésre! 

Plakát letöltése: pdf

 

Joomla templates by a4joomla