• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

A reménység nem szégyenít meg


2018. október 21., vasárnap

Átadták a Rát Mátyás-díjat vasárnap este az Urániában: a Protestáns Újságírók Szövetségének (PRÚSZ) elismerését idén Ozsváth Sándor tanár, művelődéstörténész, nyelvművelő kapta. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) reformációi gálaestjén Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója hangsúlyozta: hittel, reménységgel, cselekvőképesen és cselekedni akarva lehet reménységgel tekinteni a jövőbe.


A reménységről, a hitről és a cselekvés fontosságáról tettek tanúbizonyságot a MEÖT Október, a Reformáció Hónapja elnevezésű, hagyományos rendezvénysorozata gálaestjének felszólalói. Nyitóbeszédében Steinbach József dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke elmondta: mai, ingerdús, türelmetlen, hasadt világunkban nagy szükség van az egyház szolgálatára. Hogyan? „Ahogy Pál apostol is írja római levelében, »a reménység pedig nem szégyenít meg«." Hozzátette: „ha az egyház szolgálatán keresztül a reménységre hangolunk, rámutathatunk az örök élet tágasságára. Ehhez sokszor egy mosoly, egy bátorítás is elég."

Prőhle Gergely leköszönő főigazgató, Reformáció 501 – reménységgel tekintünk a jövőbe? című előadásában folytatta Steinbach József gondolatmenetét. Mint mondta, sok félelemkeltő, túlzó, a tudatot erőteljesen formáló gondolattal találkozunk nap mint nap. Ebben a helyzetben igen fontos, hogy van-e olyan útjelzőnk, bizonyosságunk, értékünk, amely eligazít, megmutatja számunkra a cselekvés helyes irányát. Az evangélikus felügyelő az egyház és az állam mellett a hívő ember modern világot alakító szerepét hangsúlyozta. „Elődeinkre, nagyjainkra tekintve, az ő példájukból merítve, hittel, reménységgel cselekedve elérhetjük azt, hogy a következő nemzedék is érteni fogja Pál apostol szavait."


A gálaesten a PRÚSZ Rát Mátyás-díját is átadták Ozsváth Sándornak, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott tanárának. Novotny Zoltán elnök beszédében a díjazott tanári, nyelvművelői és művelődéstörténeti munkásságát méltatta. Mint mondta: „Ozsváth Sándor a határainkon belüli és kívüli média anyanyelvének és artikulációjának gyógyítója. Tanított műelemzést, műkritikát, esztétikát, írói publicisztikát, retorikát, tanít beszédtechnikát és magyarságismeretet. Órái annyira népszerűek voltak, hogy azok is »belógtak« rájuk, akiknek az nem lett volna stúdiumuk. A legkitűnőbb beszédtanár, sok, az országos médiában dolgozó újságíró tőle tanult meg helyesen beszélni." Ozsváth Sándor a díjat szerénységgel, meglepetéssel és hálával fogadta. Mint elmondta, az esemény kezdetéig nem is tudta, hogy ma, ezt az elismerést ő fogja kapni.

Az eseményen szolgáltak a Baptista Központi Énekkar tagjai Oláh Gábor vezetésével, a Calandrella Kamarakórus énekesei és muzsikusai, az In Media Brass rézfúvós kvintett művészei, valamint a Szentendrei Református Gimnázium diákjai is.
Szűcs Péter, fotó: Vargosz

Forrás: https://www.reformatus.hu/mutat/15695/

 

Plakát letöltése: PDF

 

 

 


Műsorfüzet letöltése:
PDF

 

 

 

Ki van a középpontban?


2018. október 01., hétfő

„Bármilyen kevés, amit tenni tudunk egymásért, mégis szabad jót tennünk – hálából Isten legnagyobb jótettéért, Jézus Krisztusért" – emlékeztetett a reformátorok által is felismert igazságra Kondor Péter evangélikus püspök hétfőn, a reformáció hónapjának budapesti nyitó alkalmán.

„A reformáció egyházaiként nem is kezdhetjük másként ezt a hónapot, mint hogy szüntelenül megújulásra vágyó szívünket odaállítjuk az ige világosságába” – fogalmazott a Déli Evangélikus Egyházkerület tavaly megválasztott püspöke, aki igehirdetésében Jézus hegyi beszédének az adakozásról szóló szakaszát magyarázta. „Mindig időszerű ige ez – tette hozzá –, a sokszor sötétben tapogatózó egyház számára sokféle hangszerelésben újrafogalmazták már az évszázadok során, mit is jelent a világosság útján járni és kegyelemből élni, mert hajlamosak vagyunk az érdemeinket mindig visszacsempészni életünk középpontjába.”

Nem mindegy a motiváció

Amikor Jézus arra intette tanítványait, hogy ne mások szeme láttára adakozzanak, a korabeli hivalkodó vallási szokások, az adományozók hangos ünnepeltetése ellen szólalt fel. Azért emelte fel a hangját, hogy az emberek jócselekedeteit ne mások elismerése és ne is az önmagunk előtti hízelgés motiválja, hanem az Isten szeretete. Mert az ember sokszor hiú és úgy gondolkodik: „Vegye észre a párom és a gyerekeim, hogy értük teszem, amit teszek. Vegyék észre a munkatársaim, mennyit fáradozok.” De sokszor az a gondolat is ott bujkál az adakozás mögött: „Ha én jó vagyok, Isten is jó lesz hozzám, megjutalmaz – legalább a másvilágon.” Talán észre sem vesszük, hogy ilyenkor nem másoknak, hanem önmagunknak szolgálunk, mi magunk állunk a jótetteink középpontjában.

Jézus azt kéri, legyen az adakozás keresztyén életünknek annyira természetes része, hogy ne is tartsuk azt számon. „Ha mégis megtesszük – emlékeztetett a püspök – csak bűnbánattal állhatunk meg Isten előtt, mert a mi alamizsnánk semmi ahhoz a szeretethez, áldozathoz és kegyelemhez képest, amit tőle kapunk.” Mint mondta, nevetséges azt képzelni, sőt dicsekedni, hogy az adakozással nagy dolgot teszünk, mert valójában sokkal többet kellene adnunk, jobban kellene szeretnünk, intenzívebben segítenünk, észrevennünk a rászorulót. Az igehirdető arra hívta a hallgatóságát, képzeljék el, hogy Isten rámutat a golgotai keresztre és azt mondja: „Én ezt tettem érted Jézusban. Te mit teszel értem?” Emellett a tökéletes áldozat mellett bizony eltörpül minden emberi próbálkozás – ezt az igazságot értették meg a reformátorok is.
Bár a mi jócselekedeteink nem olyan dolgok, amikben gyönyörködni lehetne, Jézus mégis azt mondja: van jutalom, Atyánk megfizet nekünk. Kondor Péter ezt azzal a példával illusztrálta, ahogy a szülők jutalmazzák gyermekeiket. „A gyerek sokszor csak hátráltat a házimunkában, sőt még óvni kell és vigyázni rá, mégis engedjük, hogy segítsen. Persze jutalom a vége az együtt töltött időnek – az ember megköszöni a gyermeknek, hogy segített, tiszta szívvel akart részt venni az életében, segíteni a teherhordozásban.” Épp így van ez a jócselekedetek jutalmával is: nem érdem szerinti, méltán elvárt fizetés, hanem Isten atyai szeretetének gazdagsága. Az evangélikus egyházi vezető arra biztatott, „azért segítsünk másoknak, mert szeretjük mennyei Atyánkat, Ő pedig – nem érdemlünk semmit, de mégis – megajándékoz minket újat kezdő, felemelő szeretetével”.

Elkezdődött a reformáció hónapja

A zenés istentiszteletre a csepeli Egressy Béni Református Művészeti Középiskola fúvószenekara hívogatott a forgalmas Kálvin téren, a református templomba belépőket pedig Lénárt Linda orgonatanár játéka fogadta. Az ökumenikus alkalmon énekkel szolgált a pünkösdi zenei misszió Égi Szólamok kórusa, az evangélikus Mandák Kórus, a metodista Esterházy Kórus, a református Psalterium Hungaricum Kórus és az újpesti baptista énekkar. Isten áldását a magyarországi protestáns egyházak vezetői kérték a résztvevőkre az istentisztelet végén.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által meghirdetett egy hónapos programsorozat következő kiemelt alkalma a most szombati felekezetközi női találkozó Pakson, melynek középpontjában a teremtett világért vállalt felelősség lesz. Az október 14-i miskolci missziói napon Jobbágy Bertalan református lelkipásztor hirdet igét. A hagyományos reformációi gálaestet október 21-én rendezik meg a budapesti Uránia moziban, az este folyamán ezúttal a Szentendrei Református Gimnázium diákjai mutatkoznak be.

A reformáció hónapjának központi záró istentisztelete október 28-án este öt órakor kezdődik a Magyarországi Metodista Egyház óbudai, kiscelli utcai templomában. A szokásos október 31-i koszorúzás sem marad el, az elcsendesedni, emlékezni, hálát adni vágyókat szintén délután öt órára várják a fővárosi Reformációi Emlékparkba. Részletek a MEÖT honlapján.

Feke György, fotó: Vargosz

Forrás: http://reformatus.hu/mutat/15627/

 

Plakát letöltése: PDF

 

 

 

Virágokkal emlékeztek a Reformáció parkban


Budapest – Hagyományosan minden év október 31-én a Fasorban lévő Reformáció parkban megemlékezést tartanak a reformáció hónapja zárásaként. Idén is a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezte az alkalmat, amelyen az evangélikus, református, anglikán és pünkösdi gyülekezetek vezetői osztottak áldást.

Nagy öröm volt idén az is, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának képviseletében Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész bemutatta azt a táblát, amely a magyaron kívül angol és német nyelven is leírja, hogy ez a park miért jött létre és mit jelent a négy Solát ábrázoló szobor a közepén.


Dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára beszédében felvetette azt a provokatív kérdést: mit kezdjünk ma a reformációval?

„A reformációra való emlékezés nem mentes az emlékezések és a közösségi emlékezet általános természetétől. Kihívást jelent - mondta. - A kihívás pedig nem kevesebb, mint az, hogy meg kell fogalmazni a mának, mi is a reformáció üzenete. Ez az üzenet legalább annyira szól az emlékezőről, mint az emlékezet tárgyáról. A kérdés az, hogy ma a reformáció kapcsán vajon milyen érvényes üzenettel lehet a nagyvilág elé állni?” - vetette fel.
A főtitkár kifejtette, hogy a reformáció ma európai ügy. „A szerepe, jelentősége messze túlnő a szorosan vett vallási- és egyháztörténeti kereteken. A reformáció nem egy vallási szubkultúra ügye és nem lehet úgy beszélni róla, hogy ne érintsük benne Európát. De mi lehet a reformáció érvényes üzenete a mai Európa számára?” - kérdezte a főtitkár, aki megemlékezett arról is, hogy a reformáció szakadást okozott az akkori nyugati kereszténységen belül és bár 1054-ben a nyugati és a keleti egyház már kettészakadt, ez a második szakadás újrarajzolta a törésvonalakat.
„A reformátorok nem akartak új egyházat létrehozni, csupán meg akarták reformálni az akkori egyházat. Az a katolikus egyház teljesen más volt, mint ma, de az a reformátori egyház, amely akkor kialakult, teljesen más, mint ma a reformáció egyházai” - tette hozzá.
„A mostani megemlékezést nagyban érintheti az a tény, hogy miközben a reformációt követő egyházszakadás nyomán a felekezetek nagyrészt egymással szemben határozták meg önmagukat, addig mára a helyzet a szekularizáció következtében totálisan megváltozott. Előállt egy új önértelmezési keret, amelyben a keresztyénség egésze képvisel egy identitáshagyományt a világnézeti sokféleség társadalmában. Ebben a helyzetben a régi felekezeti alapú keresztyén önmeghatározások részben az érvényüket vesztik, hiszen előállt egy új viszonyítási pont, mégpedig a többségében nem keresztény világnézeti környezet. A megújulásról szóló üzenet tartalma tehát az lehet a mai Európa számára, hogy nincs megújulás az eredetihez való folytonos visszatérés nélkül. Adja Isten, hogy önértelmezésünk forrása ma se legyen más, csak a Biblia” - zárta gondolatait a főtitkár.


Az alkalmon református és evangélikus iskolák diákjai szolgáltak. Áldással és virágok elhelyezésével ért véget az ünnep.

Forrás:
http://xn--evanglikus-f7a.hu/viragokkal-emlekeztek-reformacio-parkban

Szöveg és fotó:
Horváth-Bolla Zsuzsanna

Ökumenikus istentisztelettel zárták az Október a reformáció hónapja programsorozatot

 
 


Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az Október a reformáció hónapja programsorozat központi reformációi istentiszteletét az újpesti baptista gyülekezetben tartotta.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) nevében Fischl Vilmos főtitkár köszöntötte a tagegyházak vezetőit és híveit. Az evangélikus lelkész a mindnyájan egyek legyenek újszövetségi figyelmeztetésre hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a reformáció ünnepén a közös Krisztusra tekintést kell szem előtt tartani.

Az ünnepi istentiszteleten Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke hirdette Isten igéjét. A Zsoltárok könyve (Zsolt 84,5-8) alapján tartott igehirdetésben a MEÖT alelnöke a siralomvölgyhöz való emberi viszony kérdésével ismertette meg a gyülekezetet. „Források és áldások völgyévé tehetjük a siralom völgyét” – fogalmazott a pünkösdi egyházelnök, aki elmondta, hogy tanulhatunk őseinktől, a gályarab prédikátoroktól, akik a legnagyobb nyomorúságban is Isten felé tekintettek. „Mi se roppanjunk bele a helyzetünkbe” – fogalmazott Pataky Albert, utalva arra, hogy életünk nehéz helyzeteiben nem a nehézségekre, hanem – a zsoltáros alapján – az Úrra szükséges tekinteni.

Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában a MEÖT tagegyházainak főpásztorai és a kerület lelkészei szolgáltak. Az istentisztelet liturgiájában közreműködött többek között Lackner Pál, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának titkára, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház egyházelnöke, valamint Mészáros Kornél baptista, Solymár Péter evangélikus és Szigeti János református újpesti lelkészek.
Az ünnepi istentiszteleten az Újpesti Baptista Gyülekezet énekkara szolgált, amelynek tagjai egyebek mellett Tóka Szabolcs Ünnepi induló a reformáció 500. évfordulójára című művét is előadták. Az úrvacsorás istentiszteletet követően szeretetvendégségre, kötetlen együttlétre került sor.
Az ünnepi istentisztelet itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Lw5VD6cxYbA

 

Forrás: http://www.evangelikus.hu/oktober-a-reformacio-honapja-it-zaro-2017
Szöveg és fotó: Galambos Ádám, videó: Újpesti Baptista Gyülekezet

 

Az egyház minden tettének az evangéliumot kell szolgálnia 

Elkezdődött a MEÖT által szervezett Október a reformáció hónapja rendezvénysorozat

Budapest – Az egyház minden tettének az evangéliumot kell szolgálnia és ebbe sosem fáradhat bele – mondta Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke, a reformáció hónapjának megnyitóján, 2017. október elsején, vasárnap este Budapesten. Az alkalmat protestáns kórusok színes programja színesítette.

A Deák téri evangélikus templomban megtartott zenés istentiszteleten Steinbach József a Korinthusiakhoz írt első levél alapján, az abban leírt páli gondolatokat pontról pontra véve hangsúlyozta: az „ige egyházának” szolgálata Jézus Krisztushoz, az ő evangéliumához kötött szolgálat. Bármit tesz az egyház, az csak az evangéliumot szolgálhatja, minden más tette „pótcselekvés és hiábavaló”.
Ez a szolgálat „huszonnégy órás szolgálat”, amelyet szenvedéllyel kell végezni „szívünk utolsó dobbanásáig” - fogalmazott a református püspök. Kitért arra is: ez a szolgálat „helyhez kötött szolgálat”. „Nem a világ összes emberét és a világ összes gondját bízta ránk az Isten, hanem elsősorban azokat, akik között élünk.”
Ez a szolgálat továbbá elsősorban szóbeli szolgálat. Az evangélium hirdetése a mai, audiovizuális ingerekkel telített korban is elsősorban szóbeli tanítás kell, hogy legyen. Végül - mutatott rá - ez a szolgálat „hiteles élethez között szolgálat”. A munkánk eredményét pedig „bízzuk bátran Istenre” - tette hozzá Steinbach József.
A liturgiában részt vett dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, továbbá dr. Lackner Pál nyugalmazott evangélikus tábori püspök, Papp János baptista egyházelnök, dr. Khaled A. László metodista egyházi vezető és Pataky Albert pünkösdi egyházelnök.
Az alkalmat zenekarok és kórusok fellépése színesítette.
A templom előtt harangjáték, majd térzene fogadta az érdeklődőket, amelyben közreműködött a Bocskai Oktatási Központ Egressy Béni Zeneművészeti Szakiskola Fúvószenekara, Tóth Tamás vezetésével.
A templomban, első fellépőként a Magyar Pünkösdi Egyház Zenei Missziója Fuchs Ágnes és Kánászi-Nédó Tibor vezetésével adott elő egyházi énekeket.
A Váci Baptista Énekkar zenei szolgálatát Kolesza Judit vezényelte, közreműködött orgonán és zongorán Tóka Szabolcs, valamint fuvolán Kulcsár Rita.
A Csákvári Evangélikus Egyházközség Harmonia Floriana Kórusának zenei előadását Szebik Ildikó vezényelte. Közreműködött orgonán Ecsedi Zsuzsanna, hegedűn Pozsgai Márta és Szakály Szilvia, valamint blockflötén Bódi Anna és Szebik Julianna.
A Központi Református Kórust Berkesi Boglárka vezette.
A MEÖT rendezvénysorozatának idei mottója: „Változzatok meg értelmetek megújulásával”.
A reformáció hónapja hagyományosan október 31-én, a reformáció emléknapján zárul, amikor világszerte megemlékeznek arról, hogy Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes, egyetemi tanár, a reformáció elindítója 1517-ben e napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.
A MEÖT 1943-ban alakult, tagegyházai között található a magyarországi református, evangélikus, baptista, metodista, anglikán és pünkösdi egyház, valamint öt ortodox egyházi szervezet. A tanács munkájában számos egyház, egyházi szervezet megfigyelő státussal vesz részt, köztük a katolikus és az unitárius egyház.

Forrás: http://www.evangelikus.hu/reformacio-honapja-megnyito-2017

Szöveg: MTI. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

 

Joomla templates by a4joomla