Nyomtatás

 

THEOLOGIAI SZEMLE 2013.

(Új folyam LVI. évfolyam) tartalomjegyzéke és a szerzők névmutatója

FŐSZERKESZTŐI ÜZENET

Bóna Zoltán:
A köz- és felsőoktatás . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bóna Zoltán:
70 év a teológia és az ökumené
szolgálatában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Bóna Zoltán:
Most tehát miért késlekedsz? . . . . . . . . . . 130
Bóna Zoltán:
A „Historia est magistra vitae” . . . . . . . . 194

SZÓLJ, URAM!

Fekete Károly:
Megszentelődés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fischl Vilmos:
Váratlan küzdelem
– reménnyel megtelve . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Tarr Zoltán:
Mire vársz még? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Bölcskei Gusztáv:
Egyetlen reménységünk . . . . . . . . . . . . . . 195

TANÍTS MINKET, URUNK!

Karasszon István:
Julius Wellhausen és Rudolf Smend . . . . . . 4
Németh Áron:
Preegzisztencia és inkarnáció
– Krisztológiai tételek
a Zsolt 72 óegyházi értelmezésében . . . . . . 9
Sajtos Szilárd:
„Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap”
Az ószövetségi kultikus személyek
tevékenysége a háborúban . . . . . . . . . . . . . 16
Szabó Andor:
Jegyzetek a Zsidókhoz írt levélhez . . . . . . 25
Kovács Gergő:
Thomas F. Torrance úrvacsoratana . . . . . . 27
Fekete Károly:
A Debreceni Református Kollégium nagy korszakai
az akadémiai tagozatok megerősödéséig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Zsengellér József:
A megbocsátás, mint exegetikai megoldás:
A Bír 17,1–5 elemzése . . . . . . . . . . . . . . . 68
Sándor Balázs:
Kegyes Frigyes hitvallása
– a magyar reformátusok hitvallása
A heidelbergi Káté története,
szerkezete, teológiája . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Négyesi Adrienn:
A kórházi igehirdetés
időszerűsége napjainkban . . . . . . . . . . . . . 83
Kocsev Miklós:
Interkulturális bibliaolvasás
– mint átformáló lehetőség
az Ige és egymás jobb megértéséhez – . . . 91
Pafkó Tamás:
Ihletettség és hitelesség
Zrínyi Miklós műveiben . . . . . . . . . . . . . . 94
Czövek Tamás:
Biblia és kijelentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Hubai Péter:
Egy gnosztikus motívum nyomában
János evangéliumában . . . . . . . . . . . . . . . 142
Czagány Gábor:
Az interkommunió elméletének
és gyakorlatának néhány szempontja
protestáns és római katolikus
megközelítésből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Pataki András Dávid:
„Ti tehát halljátok meg…”
Kettős üzenet Máté evangéliuma
13. fejezetének példázataiban . . . . . . . . . 196
Mirczik Bálint:
„Szent produktivitás”
Munka, szegénység, és vallásos lelkület kapcsolata
a késő középkorban Péter a szántóvető története nyomán . . . . 204
Szentpétery Péter–Szalai András:
Világethosz, párbeszéd, egyezkedő szó,
széles távlatok és szűk korlátok . . . . . . . . 212

KITEKINTÉS

Fazakas Sándor:
A lelkészi szolgálat körülményeinek
változásai és a lelkésztovábbképzés . . . . . 41

Riskó János:
A gyülekezetépítés megalapozása
11 lépésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 48
Zalatnay István:
Vályi Nagy Ervinnel . . . . . . . . . . ….. . . . . . 103
Széchey Béla József:
Éljünk már ma a holnap Egyházában . . ….. 167
Fekete Károly:
A Heidelbergi Káté teológiai
jelentősége és mai aktualitása . . . . . . ….. . . 220
Szűcs Ferenc:
A Heidelbergi Káté legújabb
magyar nyelvű magyarázatai . . . . . . . . ….. . 222
Győri L. János:
A 475 éves debreceni Református
Kollégium művelődéstörténeti
jelentősége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. .. . . 227
Dienes Dénes:
Negyvenéves a Doktorok Kollégiuma . …... 232
Riskó János:
Gyülekezeti konfliktusok
megoldásának segítése . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 235

ÖKUMENIKUS SZEMLE

TEOLÓGIA – ÖKUMENÉ – ÖKUMENIKUS TANÁCS
Olav Fykse Tveit:
Ökumenikus kihívások a következő évtizedben
Fordították: Visontai Dóra, Ódor Balázs, Szentpéteri Péter,
Fischl Vilmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Thomas Wipf:
Tűz – nem hamu; jelen és jövő
– nem múlt
Fordította: Ódor Balázs . . . . . . . . . . 113
Kránitz Mihály:
Meglepetés és öröm
Ferenc pápa megválasztása . . . . . . . . 116
Ioannés (Zizioulas):
Az Egyház misztériuma az ortodox hagyományban
Fordította: Toókos Péter János . . . . . 118

ELNÖKI VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Viczián János:
Elnöki szolgálatom emlékei
(1991–1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Márkus Mihály:
Ökumené a 20–21. század fordulóján . 123
D. Szebik Imre:
Az Ökumenikus Tanács szolgálata
2005–2011 között . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Steinbach József:
Nagy dolgokat tett velem a Hatalmas
Gondolatok a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa
70 éves évfordulóján . . . . . . . . . . . . . . 125
Steinbach József:
Most tehát miért késlekedsz?
(CEC nyitó istentisztelet) . . . . . . . . . . . . 168
Áder János:
Köztársasági elnöki köszöntő . . . . . . . . . 171
Erdő Péter:
A bíboros,
CCEE elnök köszöntő szavai . . . . . . . . . . 171
Tarlós István:
Főpolgármesteri köszöntő . . . . . . . . . . . . 172
Guy Liagre:
CEC főtitkári beszámoló . . . . . . . . . . . . . 173
Az Európai Egyházak Konferenciájának stratégiai
terve a 2013–2017 közötti időszakra . . . . . . . . 179
Az Európai Egyházak Konferenciája
14. nagygyűlésének üzenete minden tagegyházhoz .. . . . . . . . . . . 184
Kalota József:
Edictum Mediolanense
Gondolatok az évforduló kapcsán . . . . . . 243
Fazakas Sándor:
Merre tart az ökumené a jubileumok idején?
40 éves a Leuenbergi Konkordátum . . . . 246

KÖNYVSZEMLE

Kocsev Miklós:
Lelkigondozás – szupervízió
– pasztorálpszichológia . . . . . . . . . . . . . . . 59


SZERZŐK NÉVMUTATÓJA

Áder János . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Bóna Zoltán . . . . . . . . . . . . . 2, 66, 130, 194
Bölcskei Gusztáv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Czagány Gábor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Czövek Tamás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
D. Szebik Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Dienes Dénes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Egeresi László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Erdő Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Fabiny Tamás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Fazakas Sándor . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 246
Fekete Károly . . . . . . . . . . . . . . . 3, 33, 220
Fischl Vilmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Guy Liagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Győri L. János . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Hubai Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Ioannés (Zizioulas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Kádár Zsolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kalota József . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Karasszon István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kocsev Miklós . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 91
Kovács Gergő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kránitz Mihály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Márkus Mihály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Mirczik Bálint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Négyesi Adrienn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Németh Áron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 189
Olav Fykse Tveit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Pafkó Tamás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Pataki András Dávid . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Pecsuk Ottó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Riskó János . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 235
Sajtos Szilárd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sándor Balázs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Steinbach József . . . . . . . . . . . . . . . 125, 168
Szabó Andor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Szalai András . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Szathmáry Sándor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Széchey Béla József . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Szentpétery Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Szigeti Jenő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Szűcs Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Tarlós István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Tarr Zoltán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Thomas Wipf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Várady Endre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Viczián János . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Zalatnay István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Zsengellér József . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68