• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

Három felejthetetlen nap a pártfogolt kenyai gyerekekkel 2020 februárjában

 

Jézus mondja: „… aki abból a vízből iszik,

amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik,

mert az a víz örök életre buzgó forrássá lesz benne.” (Jn 4,14)

 

A buzgó készülődéssel, egyeztetéssel, ajándékok vásárlásával zsúfolt hetek, és a Kenyában töltött csodálatos idő alatt senki sem gondolta, hogy milyen nehéz időszak vár ránk majd itt Magyarországon, és rájuk ott Kenyában is. Isten megadta, hogy az utolsó pillanatban megvalósuljon csaknem egy éve tervezett, várva-várt utazásunk. Február 28-ikai hazatérésünkkor már gyülekeztek a világjárvány sötét felhői, de közülünk senkinek nem esett semmi bántódása és még karanténba sem kerültünk.

 

Az EKME-n kívül a gyerekek táboroztatását egyéni adományokon túl több szervezet is támogatta, többek között a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, a Béres Gyógyszergyár Zrt., az ADRA, a VIZITERV Environ Kft., és a Kenyai Magyar Nagykövetség.

 

 Letöltés: pdf

 

Kelj fel és járj!


Készülünk a március 6-i világimanapra

Budapest – Jézus jól ismert, a Bethesda tavánál egykor elhangzott felszólítása 2020. február 1-én bátorításként hatott a világimanapi előkészítő konferenciára érkezett közel 150 résztvevő számára. Valamennyien azért gyűltek össze a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában, hogy ötleteket meríthessenek a gyülekezetükben a március első péntekén tartandó imanapi alkalomra. A házigazda teendői e sorok írójára, a MEÖT Női Bizottságának elnökére hárult. A vendéglátást a Budai Református Egyházközség fiataljai és a Lónyai Utcai Református Gimnázium diákjai segítették nem kis lelkesedéssel.

Az előkészítő konferencián igemagyarázatok hangzottak el a János evangéliumában lejegyzett gyógyítási történetről. (Jn 5,2-9.)

A kezdő áhítatot P. Tóthné Szakács Zita tartotta, míg az imanapra választott igeszakaszt Gerőfiné dr. Brebovszky Éva értelmezte gondolatébresztő bibliatanulmány keretében. Az utóbbi előadó kiemelte, hogy Jézus parancsa nem csak a testileg beteg embernek szól, hanem a mi lelki bénultságunkat is leleplezi. A dermedtségünkből, akaratlanságunkból akar kimozdítani az Úr, amikor így szólít és bátorít: Kelj fel és járj!

Az igemagyarázat mellett bemutatásra került Zimbabwe, az az afrikai ország is, amelynek asszonyai írták az idei esztendő liturgiáját. Előadókat nem kellett ehhez messze földről keresni, hiszen az evangélikus dr. Bálint Zoltán vízmérnök feleségével, Beátával együtt első missziói állomásként éppen ide került, még a 80-as évek közepén. Hat éven át éltek és szolgáltak a dél-kelet afrikai országban. Élményeik, személyes tapasztalataik, a történetek, amelyeket megosztottak a hallgatósággal, egészen közel hozták a szívekhez e trópusi vidék –ahogyan a zimbabweiek hazájukat nevezik: a „kövek házának” – lakóit.

A világimanap alkalmából az Evangélikus Külmissziói Egyesület ismét megjelentette Beáta 1989-ben írt könyvét, változatlan címmel: Tóvá lesz a délibáb. A szerző e szavakkal ajánlja a második, átdolgozott kiadást: „Ez a könyv csaknem három évtizeddel ezelőtt íródott. Mégis, amikor újraolvastam, elámultam igazi aktualitásán. Az élet, az emberek, a problémák, az örömök és bosszúságok, a körülmények szinte semmit sem változtak – a technikai feltételek kivételével.” A könyvet az Evangélikus Külmissziói Egyesület címén (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehet megrendelni postai utánvéttel, illetve adomány fejében hamarosan átvehető lesz a Luther Kiadó könyvesboltjában (Üllői út 24.) is.

Az afrikai hangulathoz járult hozzá Csatári Bíborka református lelkésznőnek és zenekarának szolgálata, akik az imanapi liturgiában szereplő énekeket tanították meg a résztvevőknek.
A világimanap füzetei az Evangélikus Élet magazin mellékleteként érkeznek meg február közepén a lelkészi hivatalokba. A szemléltető anyagok és képek, valamint a liturgia szövege pedig digitális formában már most elérhető a MEÖT honlapján. (Női Misszió/Zimbabwe)

 

 

Szöveg: B. Pintér Márta

Forrás: https://www.evangelikus.hu/

 


Egy szívvel, egy szájjal

 

Miskolc – Regionális felekezetközi női találkozót rendeztek a Tiszáninneni Református Egyházkerület miskolci székházában, 2019. szeptember 28-án. A találkozót a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) Női Bizottsága a reformáció hónapja programsorozathoz kapcsolódva szervezte. Célja az volt, hogy az ország különböző pontjain élő női szolgálók megismerjék egymást és a bizottság munkáját.

A rendezvényre a Magyarországi Metodista Egyház Eszterházy Kórusa segített ráhangolódni. Ezt követően B. Pintér Márta evangélikus lelkész egy égő, illatos gyertya mellett tartott igehirdetést, azt szimbolizálva, hogy „Krisztus jó illatát” kell terjeszteni ebben a világban. Azt mondta, fontos, hogy mindezt egységben tegyék, mert ha nem, annak a misszió látja kárát. „Engedjük, hogy Krisztus illatai legyünk és hogy általunk tudja szeretni ezt a világot!”

„A küldetésünk nem egyszerűen ott kezdődik, hogy Krisztus illatát árasztjuk és beszélünk az Isten szeretetéről, hanem hogy tudunk-e nyugtalanok lenni mások miatt, és ránk szakad-e azok hitetlensége, akik a környezetünkben élnek” – tette hozzá a MEÖT Női Bizottságának elnöke.

A bizottság utoljára évtizedekkel ezelőtt ülésezett ebben az egyházkerületben. „Örülök, hogy ennyi idő után együtt lehetünk, és hogy egy szívvel és egy szájjal tudjuk hallgatni Isten igéjét, tanulni és töltekezni.” –fogalmazott köszöntőjében Domokosné Fazekas Hajnalka, az Ökumenikus Női Bizottság elnökhelyettese.

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára megköszönte a szervezők és a házigazdák munkáját, a résztvevőknek pedig azt, hogy időt szántak a találkozóra. A tanács októberre kijelölt igéjével köszöntötte a résztvevőket: „Egyetértés legyen közöttetek Krisztus akarata szerint.” (Róm 15,5)

Baksy Mária abaúji esperes arról beszélt, hogy mindenkinek egyénileg kell eldöntenie, hogy vállalja-e a Krisztus útját. „Ha Krisztust akarjuk követni, akkor minden más utat ott kell hagyni, erre az útra lépni és nemet mondani mindarra, amire ő is nemet mond. Vegyük fel a keresztet és vállaljunk mindent azért, amit vállalni lehet Jézus Krisztus követéséért!”

Egyházi közösség, Krisztus népe közösségben él-e? címmel Laczkó Gabriella egyházmegyei főjegyző, adattári igazgató tartott előadást. Mint mondta: a régióban sok kis gyülekezet van, aminek templomai régen tele voltak. Karzatokat építettek, hogy elférjenek az emberek, ma viszont a megmaradásért küzdenek. „Egy közösség nem attól igazi közösség, hogy hányan vannak benne, hanem attól, ami azzá formálja őket. Ennek a közösségnek alapja az Úr Jézus Krisztus, aki megtartó és tovább formáló erő” – fogalmazott a Tirek.hu érdeklődésére az előadó, aki hozzátette: a kisközösségek jövőképe, ha nem csupán önmagukban bíznak, és nem csak a saját erejükre támaszkodnak, hanem „mélyen, valóságosan hisznek abban, hogy Isten gondot visel róluk.”

A rendezvény részeként Civil közösségeink címmel kerekasztal-beszélgetést is szerveztek, melyet P. Tóthné Szakács Zita, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke moderált. A találkozó úrvacsorás istentisztelettel és a Cantus Firmus Református Egyházkerületi Énekkar szolgálatával zárult.


Forrás: tirek.hu, szöveg és fotó: Kojsza Péter

Forrás: https://www.evangelikus.hu

 

 

 

Regionális Női Találkozó Miskolcon


2019. szeptember 28., szombat

 

Plakát letöltése: pdf

 

 

Európai kitekintő

Hogyan készülnek a Világimanapra Európa szerte?


Írta: Dajka-Szederkényi Kornélia, 2019. február 18.
Forrás: https://vilagimanap.hu/


Két hét múlva ismét elérkezik március első péntekje, a Világimanap, amelyre már javában zajlanak az előkészületek a világ számos pontján. Mint ahogyan nálunk is megrendezésre került február 2-án a felkészítő konferencia, úgy más országokban is ősz óta, folyamatosan tartják meg ezeket az alkalmakat.
Az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően, jóformán már megszűntek közöttünk a földrajzi távolságok, és néhány kattintással betekintést nyerhetünk abba, hogy ugyanazt a témát a különböző országok és kultúrák miként dolgozzák fel.


A világimanapi ráhangolódásnak fontos eleme az installáció, amely képletesen hozza elénk az adott évi témát. A dekorációban nem csak az adott ország jelképei jelennek meg, hanem számos utalás van benne az igei mondanivalóra. A világimanapi programnak része ugyan egy általános ajánlás a dekoráció elkészítését illetően, ezt azonban már az országok világimanapi munkacsoportjai tetszőlegesen alakítják úgy, hogy az befogadhatóbb legyen a saját kultúrájuk számára.


Albániában az asszonyok a szlovén zászlót jelenítették meg a padlóra terített textíliák segítségével, ráhelyezve a világimanapi plakátkép képeslapját. Mellette az asztalon oltárdíszt állítottak fel, központjában egy fakereszttel.

 

 

Anglia, Wales és Észak-Írország világimanapi bizottsága vetített képes tájékoztatót tartott. Szerény, de kifejező dekorációként, Szlovénia nemzeti virágával, azaz piros szegfűkkel teli kosarakat helyeztek el a kereszt tövében.

 

 

A szomszédos Ausztriában szigetszerű dekorációt készítettek. Ilyenkor a terem közepén színes textíliákból alkotnak egy szigetet, amelyen az adott országból származó konkrét tárgyakat és az országot bemutató nyomtatott képeket helyeznek el. Ezen a kis szigeten látható kép a tradicionális gibanica süteményről, ott hasal két kis barlangi gőte plüssfigurája, megbújik a matéria redői között egy cserép rozmaring és helyet kapott a kakas formájú országot bemutató térkép is. A kis szigetecske csúcsában egy asztalka áll, amely a vacsora asztalt szimbolizálja, rajta egy váza szegfűvel, rozmaringgal, olajjal, potica süteménnyel, mézeskaláccsal és egy tálban egy zsákocska pirani sóval.

 

 

A képek alapján úgy tűnik, hogy Franciaországban az asszonyok fantáziáját a szegfű ragadta meg. Mi ugyan elsőre a kreppapírból készíthető változatra gondoltunk, ők azonban csodaszép horgolt változatokra mutattak opciót. A szegfű motívuma felbukkan a piros mázas mézeskalácson is, mint az ország nevéből alkotott szójáték is – sLOVEenia.

 

 

Németországban az installációban is markánsan megjelenik a vendégvárás, ugyanis egy szépen megterített vacsoraasztal látható. Az asztali futó szerepét a nemzeti zászló színeit reprezentáló kék, piros és fehér színű szalagok töltik be. A szépen felhelyezett terítékek arra bátorítanak, hogy mi is asztalhoz üljünk, ahol ma esti vendéglátóink is jelen vannak a róluk kihelyezett fotók révén. Így egészen személyes és közvetlen lesz velük a vacsoraközösség. Mint az látszik, a hívogatás eredményes, a kis barlangi gőte ugyanis máris helyet foglalt a kép jobb alsó sarkán.

 

 

Románia német ajkú közösségeiben is javában zajlik a készülődés. A hölgyek nagyon kreatívan készítették el a plakátkép élethű mását, papírból megrajzolva és kivágva a jellegzetes népi hímzést. A teremben körben álló asszonyok az #OccupyHeaven kezdeményezés keretében, összekulcsolt kezeiket az ég felé tartva mondanak közös imádságot.

 

 

A 2019. év házigazdái Szlovénia asszonyai, akik az általuk megálmodott vendéglátás gazdagon terített asztalát készítették el. Mivel különösen büszkék és nagy becsben tartják a krajnai méheket, így természetesen nem hiányozhatnak a mézükből készített mézeskalács különlegességek sem. Érdemes kicsit alaposabban szemügyre venni a kép bal oldalát, amelyen az elmúlt évek-évtizedek világimanapjainak borítóképeiből készített kollázs látható. Nagyon szép vizuális megoldás ez annak kifejezésére, hogy az idei évben egy évszázadok óta tartó globális imafüzér legújabb gyöngyszemeivé válnak. 

Képek forrása: Facebook

 

 

 

Joomla templates by a4joomla