• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

HÚSVÉTI KÖSZÖNTÉS 2023 TAVASZÁN

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA –
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

„BÉKESSÉG NEKTEK!” (Jn 20,19)

 

Kép forrása: Pinterest.

magyar pdf / angol pdf

 

A feltámadott Jézus első szava tanítványaihoz így hangzott: „Békesség nektek!” Van-e ennél aktuálisabb ajándék, amit 2023 húsvétján Jézustól kaphatunk? Aligha.

A nagypénteki keresztre feszítés után a tanítványok a minden elveszett keserű érzésével tértek haza otthonaikba. Talán még magukat is hibáztatták a történtekért. Harmadnapon azonban a Feltámadott köszöntött rájuk: „Békesség nektek!”

Ez felhívás arra, hogy béküljünk meg Istennel. Ő irgalmas szeretettel fordul felénk, mint szerető Atyánk, így hív bennünket a Vele való közösségre. Jézus által, akit keresztre feszítettünk, hogy a bűneinket elhagyva, akarjunk Vele közösségben élni. Csak így ismerhetjük meg az Ő békéjét.

Jézus köszöntése – „Békesség nektek!” –, felhívás arra, hogy embertársainkkal is megbékéljünk. Mindennapi életünk természetes része, hogy ütköznek véleményeink, netán szemben állnak érdekeink. Sem ezeket, sem a népek és nemzetek ellenségeskedését nem fogadhatjuk el természetesnek. Jézus arra biztat, hogy amíg úton vagyunk, béküljünk ki egymással. Csak ez méltó Krisztus tanítványaihoz. Sem harag, sem bosszú, sem tisztességtelen előnyszerzés nem lehet elfogadható a keresztény ember számára. A harag és háború, az emberi életek elpusztítása bűn az egyén és a nemzetek ellen.

Jézus szavai – „Békesség nektek!” –, felhívás a belső megbékélésre, személyiségünk elfogadására is. Kortársaink közül sokan nem tudnak megbékélni önmagukkal, adottságaikkal és képességeikkel. Jézus mindnyájunkat úgy fogad el, amilyenek vagyunk: emberi értékeinkkel és hiányainkkal, hogy aztán Önmagával gazdagítson, s új emberekké tegyen bennünket. Ehhez adjon erőt nekünk a feltámadt Krisztus

2023 Húsvétján!

 

 

 


N Y I L A T K O Z A T

Vallási közösségek vezetőiként tiltakozásunkat fejezzük ki a vallási jelképek, szentségek és szent helyek meggyalázása, kigúnyolása ellen.

 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
Steinbach József református püspök, elnök
Dr. Fischl Vilmos főtitkár

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
Dr. Veres András katolikus püspök, elnök

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)
Heisler András elnök

Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH)
Győrfi László választmányi elnök

Magyarországi Muszlimok Egyháza
Sulok Zoltán Szabolcs elnök

 

 

Nyilatkozat a susai Székesegyház elleni támadásról

mint az örmény-azeri háború eszkalálódásának lehetőségéről

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szomorúan értesült arról, hogy a hegyi-karabahi konfliktusban október 8-án az azeri erők súlyos károkat okoztak a susai Megváltó Krisztus Székesegyházban. Osztozunk örmény keresztény testvéreink fájdalmában. A támadás jelentősen hozzájárulhat a harcok eszkalálódásához, azzal, hogy az etnikai konfliktus egyre inkább vallási színezetet ölt. Éppen ezért kérjük és felszólítjuk a konfliktusban érintett vallási vezetőket, keresztényeket és muszlimokat, hogy lehetőségeikhez képest tegyenek meg mindent a további pusztítás megakadályozásáért, a harcok beszüntetéséért és a békés rendezésért. „… hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”

(ApCsel17,17-28).

Nyilatkozat letöltése: PDF 

 

Támogató nyilatkozat a házasság hete rendezvénysorozatról

 


Mindannyiunk közös tapasztalata, hogy teljes életet csak embertársainkkal való építő közösségben élhetünk.
Hisszük, hogy Isten azért teremtett bennünket férfivá és nővé, hogy egymással összefogva a föld jó gazdái, a mindennapi életben és a társadalom építésében egymás segítői, házastársként pedig az élet továbbadói lehessünk. Valljuk, hogy a házasság Isten igéje alapján, a Biblia tanítása szerint elrendelt szövetség. A férfi és a nő egysége, szeretettel teli együttműködése biztonságos otthont, reményteljes jövőt és szilárd alapot nyújthat a jelen és a jövő nemzedékeinek.
Egyházi közösségeinkben, intézményeinkben és társadalmi szolgálatunk során készségesen segítjük tehát a magyarországi házasságokat, családokat és mindazoknak a szolgálatát, akik a házasságok és a családok megerősítésén fáradoznak. Ennek részeként örömmel támogatjuk a következő napokban sorra kerülő házasság hete egyre szélesebb körű rendezvénysorozatát is.


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége

 

 

Nyilatkozat a Református Egyház Ráday Kollégiumának tűzeste kapcsán

 

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Elnöksége mély megrendüléssel fogadta, hogy a Református Egyház Ráday Kollégiumában tűz ütött ki. Együttérzésünket fejezzük ki elsősorban a szülőkkel, az intézménnyel és a református testvéregyházzal.

 

 

Joomla templates by a4joomla