• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

HÚSVÉTI ÜZENET 2022
MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA –
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

„VALÓBAN FELTÁMADT AZ ÚR!” (Lk 24,34)

Kép forrása: Pinterest.

magyar pdf / angol pdf

 

Jézus feltámadt! Ez 2022 Húsvétjának is örök üzenete. Közel kétezer éve hangzik ez a jó hír, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az Életé. Ezt az evangéliumot hirdeti az Egyház szerte a világban, mert olyan üzenet ez, amely ma is meghatározza a keresztények hitét. Erre épül az Egyház tanítása és a keresztények élete.

Nemzedékek tudatát határozza meg a tény, hogy Jézus feltámadt, Jézus él. A kereszténység ezt ünnepli vasárnapról vasárnapra. Az igehirdetésünk legfontosabb célja, hogy a húsvéti örömhírből hit és reménység támadjon minden ember számára. Ez olyan, mint a hajnali napfelkelte. Éltető melege beragyog az emberi szívekbe, olyan békességet teremt, amely átjárja egész életünket, hivatásunknak és életünknek célt és értelmet ad.

Azt kívánjuk Isten egész népének ebben az esztendőben is, hogy legyen olyan Húsvétja, amelyben örömmel mondhatja: Jézus él! Amikor ugyanis már nemcsak a háború és az emberi szenvedés hírei érkeznek el hozzánk, hanem meg is érintenek bennünket – hiszen itt vannak közöttünk a harcok elől menekülők –, akkor ez az evangéliumi üzenet különös súllyal és jelentőséggel bír.

Kérjük feltámadott Urunkat, hogy tegyen bennünket Isten minden értelmet felülmúló békességének és szeretetének eszközévé, mind a háború sújtotta területeken, mind a menekültek körében! Hisszük, hogy Jézus Krisztusnál van a végső szabadítás, aki feltámadt a halálból, hogy békét és örömöt ajándékozzon minden embernek, ahogy Pál apostol írta: „Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban” (Fil 4,7).

2022 Húsvétján

 

 


N Y I L A T K O Z A T

Vallási közösségek vezetőiként tiltakozásunkat fejezzük ki a vallási jelképek, szentségek és szent helyek meggyalázása, kigúnyolása ellen.

 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
Steinbach József református püspök, elnök
Dr. Fischl Vilmos főtitkár

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
Dr. Veres András katolikus püspök, elnök

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)
Heisler András elnök

Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH)
Győrfi László választmányi elnök

Magyarországi Muszlimok Egyháza
Sulok Zoltán Szabolcs elnök

 

 

Nyilatkozat a susai Székesegyház elleni támadásról

mint az örmény-azeri háború eszkalálódásának lehetőségéről

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szomorúan értesült arról, hogy a hegyi-karabahi konfliktusban október 8-án az azeri erők súlyos károkat okoztak a susai Megváltó Krisztus Székesegyházban. Osztozunk örmény keresztény testvéreink fájdalmában. A támadás jelentősen hozzájárulhat a harcok eszkalálódásához, azzal, hogy az etnikai konfliktus egyre inkább vallási színezetet ölt. Éppen ezért kérjük és felszólítjuk a konfliktusban érintett vallási vezetőket, keresztényeket és muszlimokat, hogy lehetőségeikhez képest tegyenek meg mindent a további pusztítás megakadályozásáért, a harcok beszüntetéséért és a békés rendezésért. „… hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”

(ApCsel17,17-28).

Nyilatkozat letöltése: PDF 

Húsvéti üzenet 2021

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia –
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

„Ne féljetek!” (Mt 28,10)

 

A Húsvét ősi ünnepe a keresztény világnak. Azt hirdeti a templomokban, imaházakban, családi otthonokban: Jézus feltámadott, Krisztus él. Ennek a jó hírnek a továbbadása és meghallása teszi ünnepünket fontossá, hiszen Húsvét az ÉLET ünnepe. Ezért senki ne gondolja, hogy nyomtalanul elmúlhat az életében ez a néhány nap. Húsvét után is tény marad Jézus feltámadása és annak minden ember számára szóló következménye.

Halljuk a szakemberek véleményét, s magunk is egyre inkább tapasztaljuk, hogy 2021 Húsvétját továbbra is a járvány elleni küzdelem, óvatosság határozza meg. Ez fegyelmet, alkalmazkodást, egymásra figyelést igényel. Mindezek ellenére a legfontosabb, hogy eszünkbe jusson a Feltámadott bátorító üzenete: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jel 1,17-18).

A feltámadás ténye megerősíti Jézus szavainak fontosságát: „Ne félj!”. Ő tanítványait és rajtuk keresztül minden kor keresztényeit így erősíti: „Én élek és ti is élni fogtok” (Jn 14,19). Ez az élet a Feltámadottba vetett hit, a feltámadásra épített reménység és szeretet. Ez vigasz a gyászolónak, biztatás a félőnek, bizonyosság a kételkedőnek és új remény az Istenre tekintőnek.  Új lehetőség ez mindenkinek.

Húsvétkor halljuk meg az élet evangéliumában Jézus bátorító szavait: „Ne féljetek” (Mt 28,10)!

2021 Húsvétján

 Dr. Veres András s.k.
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Steinbach József s.k.
református püspök, elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos s.k..
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:

Balog Zoltán s.k..
református püspök, a zsinat lelkészi elnöke

Kondor Péter s.k.
evangélikus püspök

Papp János s.k.
baptista egyházelnök

Pataky Albert s.k.
pünkösdi egyházelnök

Dr. Khaled A. László s.k.
metodista szuperintendens

Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes s.k.
Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

Arsenios Kardamakis metropolita s.k.
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

Mark budapesti és magyarországi metropolita s.k.
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

Siluan Mănuilă püspök s.k.
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Pantelic Lukijan püspök s.k.
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Antonii metropolita s.k.
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

 

Támogató nyilatkozat a házasság hete rendezvénysorozatról

 


Mindannyiunk közös tapasztalata, hogy teljes életet csak embertársainkkal való építő közösségben élhetünk.
Hisszük, hogy Isten azért teremtett bennünket férfivá és nővé, hogy egymással összefogva a föld jó gazdái, a mindennapi életben és a társadalom építésében egymás segítői, házastársként pedig az élet továbbadói lehessünk. Valljuk, hogy a házasság Isten igéje alapján, a Biblia tanítása szerint elrendelt szövetség. A férfi és a nő egysége, szeretettel teli együttműködése biztonságos otthont, reményteljes jövőt és szilárd alapot nyújthat a jelen és a jövő nemzedékeinek.
Egyházi közösségeinkben, intézményeinkben és társadalmi szolgálatunk során készségesen segítjük tehát a magyarországi házasságokat, családokat és mindazoknak a szolgálatát, akik a házasságok és a családok megerősítésén fáradoznak. Ennek részeként örömmel támogatjuk a következő napokban sorra kerülő házasság hete egyre szélesebb körű rendezvénysorozatát is.


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége

 

 

Joomla templates by a4joomla